Cách rút tiền captcha lên bảng lương

Cách rút tiền captcha

Nhập số $ hiện có trong tài khoản của bạn vào biểu mẫu dưới để được cập nhật lên Bảng lương ( Xem hướng dẫn kiểm tra số $ bạn kiếm được bên dưới)

– Số tiền của các bạn gõ captcha kiếm được sẽ được rút lên bảng lương để đảm bảo an toàn tuyệt đối, kể cả khi tài khoản của bạn bị khóa hay bị đánh cắp.(Nếu để nhiều tiền trong tài khoản captcha, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho số tiền của bạn).

Dự án Kolo

cần gửi yêu cầu khi số tiền trong mục rút tiền > 0,5$. Hàng tuần ( không cố định ngày) hệ thống sẽ tập hợp và rút hết số tiền $ kiếm được trong tài khoản của bạn, sau khi rút xong sẽ cập nhật lên Bảng lương Kolo 

Dự án 2captcha:

 Bảng lương 2captcha sẽ tự cập nhật hàng tuần( không cố định ngày), không cần gửi yêu cầu, điều kiện là tài khoản có trên 0,5$. Nếu tài khoản nào đủ mà không được rút thì liên hệ fanpage thắc mắc ad nhé

Dự án Mega

cần phải gửi yêu cầu hàng tuần trước sáng thứ 2 khi trong tài khoản có trên 1,5$ , Bảng lương Mega sẽ được cập nhật 2 tuần 1 lần 

Dự án Qlink

không cần gửi yêu cầu, Bảng lương Qlink sẽ được tự cập nhật hàng tuần. Điều kiện là gõ được trên 850 captcha trước 11h thứ 6 tuần trước, và tài khoản không bị khóa trước thời điểm đó.

Dự án Captchatyper : 

Bảng lương Captchatyper sẽ tự cập nhật hàng tuần, không cần gửi yêu cầu. Điều kiện là tài khoản có trên 0,5$ ( ~ 200 captcha )

 

Hướng dẫn: 

Dự án Kolo:

– Gửi yêu cầu rút tiền lên bảng lương khi số tiền > 0,5$

– Hệ thống sẽ tiến hành tập hợp lệnh rút và sẽ rút hết số tiền hiện có trong tài khoản của bạn và up lên BẢNG LƯƠNG 1 tuần 1 lần

 

Rütli

VD: Như tài khoản trên các bạn yêu cầu rút 0.99

Dự án 2captcha:

– Gửi lệnh hàng tuần vào mẫu bên trên. Khi số tiền nằm tại mục balance > 0,5$

– Hệ thống sẽ tiến hành tập hợp lệnh rút và khi nhiều lệnh rút sẽ rút tất cả các tài khoản và và rút hết số tiền hiện có trong tài khoản của bạn và up lên BẢNG LƯƠNG 1lần/ tuần

 

Dự án Mega:

– Gửi lệnh rút tiền 1 tuần 1 lần vào trước thứ 2 khi tài khoản đủ trên 1,5$, không đủ sẽ cộng dồn sang tuần sau

 khổng lồ

Cách rút tiền captcha lên bảng lương vào lúc: Tháng Sáu 24th, 2017 bởi clrscr

Comments

comments

Share this post

2 thoughts on “Cách rút tiền captcha lên bảng lương