Làm việc ngay

CHỌN DỰ ÁN CAPTCHA BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ ĐỂ LÀM VIỆC

Nếu lỗi link thì vào lại bằng Cốc Cốc nhé .                   

Dự án kolotibablo

Dự án 2Captcha

Dự án Megatyper

Dự án Captchatyper

 

 

Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây

reg

 

*. Chú ý:

– Yêu cầu gõ captcha phân biệt Hoa thường nếu không sẽ bị khóa tài khoản.

– Không gõ sai captcha dạng hình ảnh, k rõ bỏ qua

– Tuyệt đối không gõ 1-2 ký tự với bất kỳ captcha nào