Hướng dẫn xử lý các loại captcha

Hướng dẫn gõ các loại captcha dự án kolotibablo

 

*. Chú ý: 

Từ ngày 2/10 Hệ thống bắt lỗi phân biệt hoa thường rất gắt, dưới đây là 1 số mã bắt buộc phải gõ phân biệt nếu không sẽ bị khóa tài khoản ngay

case1

Những mã captcha dễ bị bắt lỗi dẫn đến khóa tài khoản

 e1  

e2

1. Captcha dạng hình ảnh

Cách 1

 • Click chọn những hình ảnh phù hợp với tiêu chí đặt ra bên trên
 • Click thêm 1 lần để bỏ chọn
 • Sau khi chọn xong nhấn Enter

Cách 2

 • Nhập số từ bàn phím
 • Thứ tự Từ 1-9 Từ trái sang phải, từ dưới lên trên

VD : ảnh dưới các bạn phải gõ 4,6,7  ( trên ảnh sẽ hiện ngược chiều thành 1,4,6)

    stick

   salad

 

2. Captcha dạng chữ thường và số

 • Loại này gặp nhiều và rất dễ bị bắt lỗi, sai vài lần có thể bị khóa tài khoản ngay

 Eror1

3. Captcha dạng toàn chữ thường

 • Loại này khá dễ nhìn, mọi người cố gắng làm đủ

 

 

eror2

4. Captcha dạng toàn số

 • Kiểu này cũng dễ nhìn, mọi người chú ý là không có dấu cách nhé

eror3

5. Captcha dạng biển số nhà

 • gồm 3-4 số không có dấu cách

eror4

6. Dạng ký tự đặc biệt + chữ Hoa

 • Nhớ nhập cả ký tự đăng biệt

eror5

7. Captcha tiếng Nga

 • Bỏ qua

 eror6

8. Captcha dạng chữ trắng xanh

 • Loại này ít bị bắt,nhưng có thể không được tính tiền – không dịch được bỏ qua đỡ tốn time

eror7

9. captcha dạng 2 từ tiếng anh

 • có dấu cách giữa 2 từ nhé

eror8

10. captcha dạng cụm từ tiếng anh

 • Chỉ gõ theo những chữ sau chữ following:

eror9

11. captcha dạng ma trận

 • Nhớ nhập đúng theo thứ tự nhé

eror10

12. các loại captcha khác

 • Những loại này thường ít xuất hiện
 • không nên gõ sai

eror11