Hướng dẫn xử lý captcha trên soft Xiaoa

Hướng dẫn xử lý captcha trên soft Xiaoa

 

1. Các loại captcha thường

– Xử lý như trên web từng dự án

Đặc biệt chú ý : Khi gặp 2 captcha liên tiếp giống nhau là bị lỗi, phải dừng ngay, tắt đi và mở lại .

( nguyên nhân là do gõ 1 captcha quá thời gian lâu quá )

 

2. Các loại captcha hình ảnh

Các bạn chú ý khi gặp captcha hình ảnh trên website thì các bạn xử lý theo bài hướng dẫn từng dự án

Còn khi làm việc trên phần mềm thì cách xử lý khác chút, và mỗi dự án cũng khác nhau.

Điểm chung: 

– Ấn Enter sau khi nhập mã xong,

– Ấn Esc để thoát

– Ấn F1 khi gặp captcha lỗi 

– Gặp captcha không gõ được thì click chọn các hình ảnh phù hợp rồi click send

Điểm khác: 

1.Dự án Kolo:

Các bạn phải gõ số thứ tự các hình ảnh giống với tiêu chí đề ra theo thứ tự, chú ý là có dấu "Phẩy" ở giữa các số nhé. Thứ tự hình ảnh sẽ được đánh số từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Ví dụ như hình sau: 

kolo

Như tiêu chí của captcha trên là tìm những hình ảnh ChuốiThì bạn gõ 1,2,3. Mỗi thứ tự ảnh cách nhau bởi dấu "," . Các bạn chú ý nhớ thứ tự hình ảnh này để làm các captcha hình ảnh tương tự.


– Trường hợp không có hình nào phù hợp tiêu chí thì các bạn Nhấn F1 nhé.


2.Dự án 2Captcha :

Cũng giống như kolo nhưng không có dấu "Phẩy" ở giữa các số. Ví dụ hình dưới các bạn gõ 456 .

Trường hợp không gõ được thì các bạn click vào các hình và ấn send

 

Hướng dẫn xử lý captcha trên soft Xiaoa vào lúc: Tháng Tám 6th, 2016 bởi clrscr

Comments

comments

Share this post

One thought on “Hướng dẫn xử lý captcha trên soft Xiaoa