Hướng dẫn làm việc và thanh toán dự án Kolo

 

 

Sau khi bạn làm theo hướng dẫn và trả lời " Xác nhận đăng ký dự án KOLO "  bạn sẽ nhận được mật khẩu đăng nhập tài khoản

Chú ý Gõ captcha phải phân biệt hoa thường, nếu không sẽ bị khóa tài khoản 

Bước 1: Đăng nhập làm việc chọn dự án Kolo : Đăng nhập

Chú ý đọc hướng dẫn bên trên trước khi làm việc

Hoặc gõ trên phần mềm: Hướng dẫn tải phần mềm

Bước 2: Hàng ngày bạn gửi yêu cầu cập nhật lương của mình tại đây : Rút tiền về bảng lương

Bước 3: Khi số tiền trong tài khoản của bạn được rút lên bảng lương bạn có thể: Kiểm tra bảng lương

Bước 4: Gửi yêu cầu thanh toán khi đủ tiền trên bảng lương tại đây: Yêu cầu thanh toán

Nếu bị khóa tài khoản bạn có thể xin cấp lại tại đây : Xin cấp thêm tài khoản

 

Nên nhớ Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu cho bất cứ ai, chúng tôi sẽ không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn vì bất cứ lý do gì

Hướng dẫn làm việc và thanh toán dự án Kolo vào lúc: Tháng Mười 11th, 2016 bởi clrscr

Comments

comments

Share this post