Đăng ký thành VIP MEMBER captcha 20k/1$

DANH SÁCH VIP MEMBER 

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH VIP MEMBER

( Tháng 12 )

1 . Điều kiện đăng ký  

– Là thành viên của web kiemtientai.com ( Người mới đăng ký làm tại đây )

– Khi đăng ký, yêu cầu trên bảng lương trong tháng đã có > 5$ , nếu k đủ sẽ bị loại khỏi danh sách theo dõi VIP

2 . Điều kiện trở thành mem VIP 

– 1 tháng tổng tiền làm được > 40$ ( Tính theo số tiền rút lên bảng lương )

3. Quyền lợi của mem VIP

– Được thanh toán với giá 20k/1$ ( nhưng ad sẽ cộng luôn phần rate VIP (1k/$)  vào bảng lương tháng đó luôn, còn thanh toán bình thường vẫn tính rate 19k )
– Được hỗ trợ đầy đủ về phần mềm làm việc và tài khoản, kịp thời để làm việc.
– Được cấp nhiều tài khoản dự phòng, các bạn phải gửi yêu cầu.

4. Nghĩa vụ của mem VIP

– Đảm bảo tổng tiền làm được 1 tháng > 40$, nếu tháng nào không đủ điều kiện ad kiểm tra sẽ loại khỏi mem VIP ( Có thể đăng ký lại vào tháng sau nếu đủ điều kiện )
– Cùng nhau trao đổi chia sẻ kinh nghiệm , giúp đỡ các mem khác và hoạt động tương tác với Fanpage thường xuyên.

5. Cách thức

– Một tháng được tính từ ngày 1 đến hết ngày 29 (ngày 30 ad kiểm tra và chốt tháng).

– Ví dụ : Hôm nay ngày 2/8 bạn gửi đơn đăng ký VIP MEMBER thì 30/8 sẽ được duyệt và thành mem vip. Sang tháng sau 30/9 ad kiểm tra từ 1/9 – 29/9 bạn không đủ điều kiện thì sẽ loại khỏi VIP MEMBER

– Đảm bảo đạt đủ 40$ / tháng (cộng dồn tất cả các tài khoản của tất cả các dự án bạn tham gia trên website: kiemtientai.com)

– Tất cả các tài khoản phải được đăng ký từ 1 email duy nhất.

 

Mẫu đăng ký : Đăng ký VIP MEMBER

 

 

Đăng ký thành VIP MEMBER captcha 20k/1$ vào lúc: Tháng Tư 6th, 2018 bởi clrscr

Comments

comments

Share this post