All Stories

Hướng dẫn làm dự án Megatypers trên web

0.0 00   1.Nguyên tắc làm việc: – 1 Tuần làm việc bắt đầu từ thứ 2 và kết thúc vào ngày Chủ Nhật hàng tuần ( đúng 7 ngày ) theo giờ Megatypers. ( bắt đầu từ 11h trưa…