All Stories

0.0 00 Thông báo : Tải lại bản mới nhất ngày 18/7 và add lại toàn bộ các tài khoản nhé  Phần mềm xiaoa mới cập nhật bản mới nhất ngày 18/7/2016 bạn nào đang dùng bản cũ tải về và add lại toàn…

4.5 121 Quy định: Không làm việc bằng điện thoại được Chúng tôi sẽ kiểm tra thanh toán theo email đăng ký – 1 email có thể đăng ký nhiều tài khoản. Những tài khoản trong vòng 30 ngày không làm việc sẽ…