All Stories

Gửi yêu cầu thanh toán tiền captcha

4.9 07 Gửi yêu cầu thanh toán số tiền trên bảng lương Video hướng dẫn  Chú ý xem trước Quy định thanh toán của chúng tôi Các bạn chỉ có thể gửi yêu cầu thanh toán số tiền đã được rút…

5.0 01  1. Cách thức thanh toán tiền từ captcha :  Tiền lương của các bạn sẽ được cập nhật định kỳ lên BẢNG LƯƠNG KIẾM TIỀN TÀI  Xem cách Up tiền lên Bảng Lương tại đây Số tiền trong tài…
Cách rút tiền captcha lên bảng lương

4.6 05 Cách rút tiền captcha Nhập số $ hiện có trong tài khoản của bạn vào biểu mẫu dưới để được cập nhật lên Bảng lương ( Xem hướng dẫn kiểm tra số $ bạn kiếm được bên dưới) – Số tiền của…