All Stories

Phần mềm gõ captcha dự án Kolotibablo – KB

Phần mềm gõ captcha này chỉ dành riêng cho dự án Kolotibablo Chú ý : Phần mềm gõ captha chỉ để làm việc còn muốn kiểm tra thông tin làm việc đầy đủ thì các bạn đăng nhập vào web kiểm tra…
Phần mềm gõ captcha dự án 2Captcha

Video hướng dẫn tải phần mềm gõ captcha và add tài khoản 2captcha làm việc   Dự án 2captcha có thể làm việc trực tiếp trên website với tốc độ load khá ổn, nhưng nhiều lúc cũng chậm, các bạn có…
Hướng dẫn xử lý captcha trên soft Xiaoa

Hướng dẫn xử lý captcha trên soft Xiaoa   1. Các loại captcha thường – Xử lý như trên web từng dự án – Đặc biệt chú ý : Khi gặp 2 captcha liên tiếp giống nhau là bị lỗi, phải dừng…
Phần mềm gõ captcha Xiaoa nhiều dự án

Thông báo : Từ ngày 9/10 không được gõ captcha dự án Kolo trên phần mềm Xiaoa này nữa, nếu không sẽ bị khóa tài khoản – Phần mềm gõ captcha xiaoa hỗ trợ tất cả các dự án gõ captcha : Kolotibablo,…