All Stories

Đăng ký cấp thêm tài khoản gõ captcha

Quy định cấp thêm tài khoản các dự án captcha:    – Xin cấp thêm tài khoản : Yêu cầu đã có tài khoả captcha dự án đó và đã nhập được trên 500 captcha  – Xin cấp lại vì bị khóa : hệ thống kiểm tra…
Đăng ký tài khoản gõ captcha mới

Công việc gõ captcha có nhiều dự án khác nhau, mỗi dự án là riêng biệt, các bạn hãy đọc kỹ và chọn dự án captcha phù hợp (làm quen có thể đăng ký nhiều dự án). DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CAPTCHA KIEMTIENTAI HỖ…