Bảng lương dự án Megatyper

Bảng lương gõ captcha kiếm tiền tại nhà dự án Megatyper

 

Số tiền các bạn kiếm được từ việc gõ captcha dự án Megatyper sẽ được cập nhật trên bảng lương này theo khi đủ điều kiện được Mega thanh toán .

Tài khoản bị khóa sẽ không rút được tiền lên bảng lương

Bạn có thể gửi yêu cầu thanh toán số tiền của bạn có trên bảng lương gõ captcha này bất cứ hôm nào.

 

Mẹo tìm kiếm nhanh : Copy tên bạn theo tên mà bạn đăng ký tài khoản -> ấn Ctrl + F   để tìm ( Ví dụ : Nguyễn Văn A )

 

Bảng lương gõ captcha kiếm tiền tại nhà dự án Megatyper

Bảng lương dự án Megatyper vào lúc: Tháng Mười 7th, 2016 bởi clrscr

Comments

comments

Share this post