Bảng lương dự án 2Captcha

Bảng lương gõ captcha kiếm tiền tại nhà dự án 2captcha

 

Số tiền các bạn kiếm được từ việc gõ captcha dự án 2captcha sẽ được cập nhật trên bảng lương này theo định kỳ .

Lịch rút tiền lên bảng lương : Thứ 2 – 4 – 6 . Điều kiện là trong tk có > 0,5$

Nếu không thấy có tài khoản của bạn trên bảng lương gõ captcha hoặc phát hiện sai xót hãy liên hệ Ad qua Fanpage.

Bạn có thể gửi yêu cầu thanh toán số tiền của bạn có trên bảng lương gõ captcha này bất cứ hôm nào.

 

Chú ý : Ad thường rút tiền trong tài khoản gõ captcha của bạn trước, sau khi rút hết tất cả các tài khoản của mem thì ad mới update lên bảng lương này 1 thể, vì vậy khi các bạn thấy tiền trong tài khoản kolo rút đi mà trên bảng lương chưa có thì hãy chờ ad update ( để ý ngày cập nhật trên bảng lương gõ captcha ) . 

 

Mẹo tìm kiếm nhanh : 

Copy tên bạn theo tên mà bạn đăng ký tài khoản -> ấn Ctrl + F   để tìm ( Ví dụ : Nguyễn Văn A )

 

Bảng lương gõ captcha kiếm tiền tại nhà dự án 2Captcha

Bảng lương dự án 2Captcha vào lúc: Tháng Chín 12th, 2016 bởi clrscr

Comments

comments

Share this post

One thought on “Bảng lương dự án 2Captcha

Comments are closed.