Bài kiểm tra đăng ký tài khoản Kolo

Bạn cần đọc hướng dẫn dự án Kolo để vượt qua bài Test dưới đây mới có thể đăng ký tài khoản làm việc kiếm tiền với captcha

Chú ý đây chỉ là bài TEST, sau khi làm xong sẽ hiện ra LINK ĐĂNG KÝ

 


red-right-arrow-26728