0.0 00     Sau khi bạn làm theo hướng dẫn và trả lời " Xác nhận đăng ký dự án KOLO "  bạn sẽ nhận được mật khẩu đăng nhập tài khoản Chú ý Gõ captcha phải phân biệt hoa thường,…

5.0 01 Bảng lương gõ captcha kiếm tiền tại nhà dự án Megatyper   Số tiền các bạn kiếm được từ việc gõ captcha dự án Megatyper sẽ được cập nhật trên bảng lương này theo khi đủ điều kiện được…