Quy định: Không làm việc bằng điện thoại được Chúng tôi sẽ kiểm tra thanh toán theo email đăng ký – 1 email có thể đăng ký nhiều tài khoản. Những tài khoản trong vòng 30 ngày không làm việc sẽ bị thu…
Hướng dẫn dự án 2Captcha đầy đủ

Hướng dẫn gõ captcha kiếm tiền với dự án 2 Captcha Dự án 2CAPTCHA là một dự án dễ làm, phù hợp với người mới . Tốc độ load ổn định tất cả các khung giờ , có thể làm việc…