Dự án Captchatyper sẽ tự cập nhật bảng lương 1 tuần 1 –  2 lần , Các bạn có thể tự kiểm tra số captcha trong tài khoản để đổi chiếu với bảng lương. Bạn có thể gửi yêu cầu…
Dự án CAPTCHATYPER

Giới thiệu dự án Captchatyper Điều kiện để tham gia dự án là đã từng làm việc với dự án KOLO và có tài khoản gõ được 5000 mã. Dự án Captchatyper Lương cao nhưng Tốc độ chậm phải làm nhiều tài khoản trên…
Dự án KOLOTIBABLO – Hướng dẫn cách làm việc

Hướng dẫn từng bước làm việc và thanh toán dự án Kolotibablo   Captcha kolotibablo hiện nay tốc độ ra mã nhanh hay chậm tùy thuộc vào điểm Pri của tài khoản . Các yếu tố ảnh hưởng đến Pri :…
Đăng ký cấp thêm tài khoản gõ captcha

Quy định cấp thêm tài khoản các dự án captcha:    – Xin cấp thêm tài khoản : Yêu cầu đã có tài khoả captcha dự án đó và đã nhập được trên 500 captcha  – Xin cấp lại vì bị khóa : hệ thống kiểm tra…
Đăng ký tài khoản gõ captcha mới

Công việc gõ captcha có nhiều dự án khác nhau, mỗi dự án là riêng biệt, các bạn hãy đọc kỹ và chọn dự án captcha phù hợp (làm quen có thể đăng ký nhiều dự án). DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CAPTCHA KIEMTIENTAI HỖ…